top of page

BYGGEPROSJEKTET 

TRINN FOR TRINN

Hvordan går du frem ved bestilling av ditt nye stålbygg? Fra ide til overtakelse. 

Herunder går vi gjennom milepæler, trinn for trinn.

blåkopi

1.

Behov

Her sees det på de behov og ønsker du som byggherre har for ditt prosjekt. Et rammebudsjett settes opp. Er prosjektet faktisk aktuelt, eller vil det renne ut i sand. Sammenhengen mellom ønsker og økonomi kartlegges.  

Tilbud og skisser

Når rammebudsjett og behov er klarlagt utarbeides skisser for prosjektet. Type skisser er avhengig av prosjektets størrelse. Du kan nå ta de endelige beslutninger rundt dine ønsker og behov.   

2.

3.

Bestilling og kontrakt

Bestilling av ditt nye stålbygg kan nå utføres. Kontrakt beskriver ansvarsforhold, økonomi, omfang, kvalitet og tid. Det vektlegges klare avtaler innen produksjon av bygget går i gang.  

Byggetillatelse og detaljtegninger

Når kontrakt er signert settes det i gang med detaljprosjektering av bygget og utarbeidelse av byggesøknader. Dersom du som byggherre ønsker å benytte egne arkitekter eller rådgivende ingeniører er dette fullt mulig, ellers har vi et godt nettverk av konsulenter. 

4.

5.

Planlegging og oppføring

Når nødvendige byggetillatelser foreligger, kan oppstart av bygningsarbeidene gå i gang. En prosjektleder vil fra vår side få ansvar for prosjektet og koordinering av de forskjellige fagområder. Sikker og trygg byggeplass er viktig område vi vil ha stort fokus på.   

Overlevering

Ved endte bygningsarbeider gjennomføres det en overtakelsesbefaring. Protokoll for overtakelsen signeres. Brukstillatelse sendes inn til kommunal myndighet, og forsikringer for bygget overføres til deg som byggherre. 

6.

Har du spørsmål, eller ønsker mer info om våre tjenester?

Be om tilbud på ditt nye stålbygg.

bottom of page