top of page

KVALIFIKASJONER

Sentralgodkjenning byggkompaniet

Sentral godkjenning

Byggkompaniet AS innehar sentral godkjenning med ansvarsrett. Hensikten med ordningen er å få gode bygg som tilfredsstiller kravene i plan og bygningslovgivningen, og til en hver tid oppdaterte tekniske forskrifter. 

For å kunne bli sentral godkjent stilles det høye krav til selskapet faglige kompetanse, utdanning og erfaring, i tillegg til rutiner og seriøsitet. Videre kreves det at selskapet benytter et styringssystem i sitt arbeide som er tilpasset bedriften, og at dette til en

hver tid er oppdatert iht. lovgivningen og tekninske forskrifter. 

Mester byggkompaniet

Mesterbedrift

Mestertittelen er en lovbeskyttet tittel som viser en høyre utdanning innen et

håndverkfag. Byggkompaniet AS er mestergodkjent innen faget

bygg -/og tømrermester.

 

Mesterbrevet settes høyt innen bransjen. Vi er stolte over å være en mesterbedrift.  

Byggkompaniet har lærling

Godkjent lærebedrift

For oss er det viktig å bidra til rekrutering og opplæring innen tømrerfaget. Vi er en godkjent opplæringsbedrift, og er opptatte av at unge for en trygg og lærerik utdanningsperiode. Læringsordningen gir oss som bedrift en gylden mulighet til å utfordre, instruere og veilede morgendagens fagarbeidere. Dette er også vår beste mulighet for rekrutering. 

Det stilles strenge krav til å kunne bli en lærebedrift. Sammen med opplæringskontoret

for tømrerfaget styrer vi lærlingens utdannelsesløp. 

Byggmesterforbundet_byggkompaniet

Medlem av Byggmesterforbundet

Byggkompaniet AS er medlem av byggmesterforbudet.

Byggmesterforbundet er en landsdekkende organisasjon for profesjonelle byggefirma. For å kunne bli medlem må bedriften tilfredsstille organisasjonens opptakskrav. Det stilles krav til bedriftens faglige kompetanse og at selskapet alltid har nødvendige forsikringer.  

 

Forbundet er opptatt av å sikre at sine medlemmer er oppdatert på tekniske krav, forskrifter og det juridiske innen byggebransjen gjennom kursing og informasjon.  

bottom of page