top of page

Stålhaller, isolert og uisolert. Vi opererer ikke med standard mål, dine behov styrer leveransen. Vi leverer komplette løsninger med bærende system i stål, isolert eller uisolert, kledet etter dine ønsker og behov. 

Våre entrepriser inkluderer konstruksjonssikkerhet av stålkonstruksjoner etter din ønsker og behov, kledning av vegger og tak, vinduer, dører og porter. Om ønskelig leverer vi også grunnarbeider og betongarbeider.

Hvorfor stålbygg?

Stålbygg gir stor fleksibilitet med mulighet for store spennvidder, stor høyde under tak og robuste konstruksjoner som tåler store laster.

Store bygg settes opp med kort byggetid, stor nøyaktighet, samt finnes det mange løsninger på fasade og utseende. 

Vi bistår med:  

  • Prosjektering og tegninger

  • Byggesøknad

  • Planlegging av bygningsarbeider 

  • Bygg og oppføring

  • Koordinering av entreprenører

  • Sikker HMS

bottom of page