top of page
Stållkonstruksjon

Stålkonstruksjoner gir deg stor fleksibilitet og et bygg som vil vare over mange år.

Stål har unike egenskaper som gjør det ypperlig til bygningsmateriale. Stålkonstruksjoner sine fordeler er blant annet at det er raskt å oppføre, har høy lastegenskap i forhold til egenvekt, og store muligheter for design og innredning av et bygg. 

Byggkompaniet AS står for prosjektering, dimensjonering og oppføring av stålhaller og stålbygg.

Vi opererer ikke med standard mål, dine behov styrer leveransen. 

Som bærende konstruksjoner benyttes stål, betong og tre.

Vi bygger blant annet:

Ridehaller
Lagerbygg
Produksjonsbygg og verksted
Kombinasjonsbygg
Flyhangar
Landbruksbygg

Denne type konstruksjon er særlig egnet i forbindelse med bygg som har flere etasjer.

 

Konstruksjonen oppnår nødvendig stabilitet da stål og dekke knyttes, supplert med med loddrette gitter. 

Søyle og bjelkekonstruksjoner gir en effektiv fremdrift og korter ned på byggeperioden. 

Stålsperrer

Rammekonstruksjoner av stålsperre.

 

Benyttes typisk til industri, ridehaller og landbruksbygg. Leveres med spennvidder på 20 meter.

 

Sperre og rammekonstruksjoner benyttes til:

 • Landbruk

 • Ridehaller

 • Lager og produksjonshaller

 • Verksted

 • Idrett

 • Forretning og butikk

Stålsperrer
Ridehall

Dersom du har spesielle ønsker eller arkitektoniske utfordringer hjelper vi deg med dette.

 

Ta kontakt med oss tidlig i byggeprosjektet for å sikre deg et perfekt resultat.

 

Enten det gjelder heistårn, gang og rørbroer, utsiktstårn eller annet du kan tenke deg. 

Gitterkonstruksjon

Gitterkonstruksjoner benyttes der det er ønske om store søylefri areal kombinert med stor spennvidde.

Konstruksjonen gir mulighet til fremføring av tekniske installasjoner i konstruksjonen. Den har en høy stivhet med et moderne og luftig design. 

Gitterdragere benyttes som bærende takelement og understøttes av enten søyler i stål eller betong, alternativt betongelementer. 

Stålfagverk

Søyle og bjelkekonstruksjon

Denne type konstruksjon er særlig benyttet i forbindelse med bygg over flere etasjer. 

Nødvendig stabilitet etableres i sammenheng med dekker og etasjeskillere. Gitterkonstruksjonen avstiver bygget.

Benyttes ofte til bygg av:

 • Konstruksjoner med store spenn

 • Logistikkhaller

 • Varehus

 • Industri

 • Kontorbygg

Ståldrager.png
Stålhall med søyler

Spesielle konstruksjoner

Spesielle ønsker eller arkitektoniske utfordringer? Vi hjelper til. Ta kontakt tidlig i planleggingsprosessen. 

Enten det gjelder gangbroer, heistårn, overdekning eller annet. Vi bidrar. 

Spessielle stålkonstruksjoner.png
Spesielle stålkonstruksjoner
bottom of page