REHAB, OMBYGGING,
TILBYGG

Byggkompaniet har god erfaring med mange ulike type bygg. Enten det gjelder rehabilitering av eldre konstruksjoner, tilpasninger til nye formål eller utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Vi streber etter de optimale løsningene, og utfører etter oppdaterte krav og forskrifter. 

Gode samarbeidspartnere med underentreprenører tillater oss å levere nøkkelferdige prosjekter. 

Rehabilitering og oppgradering av eksisterende næringsbygg er et stort og viktig marked for oss. Vi er opptatt av korte kommunikasjonsveier og gjensidig åpenhet. 

Med konkurransedyktige priser skal vi levere høy kvalitet til avtalt tid. HMS er alltid høyt prioritert i våre prosjekter. Det er viktig for oss at skader unngås.